đầu tư Dây chuyền sản xuất cửa nhựa hiệu quả


Tư vấn đầu tư Dây chuyền sản xuất cửa nhựa hiệu quả

Tùy thuộc vào sản lượng đầu ra dự tính, Quý khách có thể tham khảo một số phương án đầu tư dưới đây:

STT

Phương án đầu tư

I

Quy mô nhà xưởng sản xuất dưới 1000 m2 mỗi tháng

1

Máy cắt nhựa 2 đầu đẩy(lùa trong ra ngoài)

2

Máy hàn 2 đầu

3

Máy phay đố tự động

4

Máy cắt nẹp kinh

II

Quy mô nhà xưởng sản xuất 1000 - 1500 m2 mỗi tháng

1

Máy cắt nhựa 2 đầu đẩy

2

Máy hàn 4 đầu

3

Máy phay đố tự động

4

Máy cắt nẹp kinh

5

Máy làm sạch mặt PLC

III

Quy mô nhà xưởng sản xuất 1500 - 2000 m2 mỗi tháng

1

Máy cắt nhựa 2 đầu tự động

2

Máy hàn 4 đầu

3

Máy phay đố tự động

4

Máy cắt nẹp kinh

5

Máy làm sạch mặt PLC

6

Máy khoan lỗ khóa

7

Máy khoan rãnh thoát nước

IV

Quy mô nhà xưởng sản xuất trên 2000 m2 mỗi tháng

1

Máy cắt nhựa 2 đầu tự động

2

Máy hàn 4 đầu

3

Máy phay đố tự động

4

Máy cắt nẹp kinh

5

Máy làm sạch tự động CNC

6

Máy khoan lỗ khóa

7

Máy khoan rãnh thoát nước

Để được tư vấn miễn phí về máy sản xuất Cửa Nhựa, máy sản xuất Cửa Nhôm, Quý khách vui lòng liên hê 0939.754.888