Giỏ hàng

Xóa STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền
Xóa mặt hàng này ra khỏi giỏ hàng1Máy làm mát Eco-cool HT-5 5,500,000 VND5,500,000 VND
Tổng tiền: 5,500,000 VND

Tiếp tục mua hàng Thanh toán