Giỏ hàng

Xóa STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền
Xóa mặt hàng này ra khỏi giỏ hàng1Máy làm mát Eco-cool HT-24000 18,500,000 VND18,500,000 VND
Tổng tiền: 18,500,000 VND

Tiếp tục mua hàng Thanh toán