Giỏ hàng

Xóa STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền
Xóa mặt hàng này ra khỏi giỏ hàng1Quạt hơi nước Eco-cool HT-18000 16,500,000 VND16,500,000 VND
Tổng tiền: 16,500,000 VND

Tiếp tục mua hàng Thanh toán