Giỏ hàng

Xóa STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền
Xóa mặt hàng này ra khỏi giỏ hàng1Máy làm mát Eco-cool HT-12000 13,800,000 VND13,800,000 VND
Tổng tiền: 13,800,000 VND

Tiếp tục mua hàng Thanh toán