Giỏ hàng

Xóa STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền
Xóa mặt hàng này ra khỏi giỏ hàng1Máy làm mát Eco-cool HT-8000 8,600,000 VND8,600,000 VND
Tổng tiền: 8,600,000 VND

Tiếp tục mua hàng Thanh toán