Giỏ hàng

Xóa STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền
Xóa mặt hàng này ra khỏi giỏ hàng1MÁY PHAY ĐẦU ĐỐ 1 DAO 85.000.000 VND85 VND
Tổng tiền: 85 VND

Tiếp tục mua hàng Thanh toán